ÇANKAYA UNIVERSITY
           e-mail

         Serap ALTAY

Home

Lectures

Time Table

Announcements

Senior Projects

Personal info

Links


                                         

 

 

                                      Asst. Prof. Dr. SERAP ALTAY ARPALİ

      

 ÇANKAYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF

 ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

 

  

 

 

 

         

 

                                                                                                           


Publications                    

Publications in Science Citation Index Journals

1.Halil T. Eyyuboğlu, Serap Altay and Yahya Baykal, “Propagation characteristics of higher-order annular Gaussian beams in atmospheric turbulence”, Optics Communications , 264, 25-34, 01 August 2006.

2. Çağlar Arpali, Canan Yazıcıoğlu, Halil Tanyer Eyyuboğlu, Serap Altay Arpali, and Yahya Baykal, “Simulator for general-type beam propagation in turbulent atmosphere”, Optics Express, 14, 8918-8928, 02 Oct. 2006.

3. Serap Altay Arpali, Halil Tanyer Eyyuboğlu and Yahya Baykal, "Scintillation index of higher order cos-Gaussian, cosh-Gaussian and annular Beams", J.  Modern Opt., 55, 227-229, 20 January 2008.

4. Serap Altay Arpali, Halil T. Eyyuboglu, and Yahya Baykal, “Bit error rates for general beams”, Appl. Opt., 47 (32), 5971-5975, 10 November 2008.

Publications in Conference

1. Serap Altay, Orhan Gazi "Performance Analysis of Mobile IP With and Without Route Optimization", The IJCI Proceedings (ISSN 1304-2386), Volume: 1, Number 2, Eylül 2003,International Conference on Signal Processing (ICSP' 2003), International journal of  Computational Intelligence.

2. Gökmen Altay, Serap Altay, Osman N. Ucan "Trellis of (9,4,4) Decomposable code of The |a1+x+z|a2+x+z|a1+a2+x+z|  Construction" The IJCI Proceedings (ISSN 1304-2386), Volume: 1, Number :1, Temmuz 2003,International XII. Turkish Symposium of  Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN' 2003).

3. Ç. Arpali, S. A. Arpali, C. Yazıcıoğlu, H. T. Eyyuboğlu ve Y. Baykal,"Yüksek dereceli halkasal Gauss ve düz tepeli ışık hüzmelerinin türbülanslı atmosferde yayılım özellikleri ” , 3. URSI-Türkiye’2006 Bilimsel Kongresi , Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Sept. 2006. URSI-Türkiye 2006, 3. Bilimsel Kongresi Kitapçığı, 256-258, Sept. 2006.

4.  F. Güral, S. Yılmaz, S. A. Arpali, "Düz tepeli ışık hüzmelerinin kaynak düzleminde genelleştirilmiş formülasyonu ve ışık şiddeti dağılımları" Çankaya Üniversitesi 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24-25 Apr. 2008. Çankaya Üniversitesi 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Kitapçığı, 110-119, 24-25 Nisan 2008.

5. Serap Altay Arpali and Yahya Baykal, “Bit error rates for focused general-type beams”, PIERS 2009, Progress in Electromagnetics Research Symposium in Moscow, Russia, 18 - 21 Aug. 2009.

6.   Serap Altay Arpali, Canan Kamacıoglu, Yahya Baykal, “Süper Lorentz ısık hüzmesinin zayıf türbülansta yayılımı”, Çankaya Üniversitesi, 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 64-70, 30 Apr-01 May 2009.

7.  Canan Kamacıoglu, Serap A. Arpali, Yahya Baykal, Erdem Yazgan, “Halkasal ısık hüzmesinin uydu linkinde  yayılımı”, Çankaya Üniversitesi, 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 100-105,30 Apr-01 May 2009.

8. Elif Tunç, Suat Demir and Serap Altay Arpali, “Mikrodenetleyici Tabanlı, Otomatik Kontrollü Çöp Kamyonu Tasarımı”, Çankaya Üniversitesi, 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 32-36,30 Apr-01 May 2009.

9. Canan Kamacıoglu, Serap A. Arpali, Yahya Baykal, and Erdem Yazgan, “Propagation of flat-topped beam in turbulent atmosphere in satellite links”, ICEAA’09, Torino, Italy, 14-18 Sept. 2009 .

10. Aysan KeskinÖmer Kemal ÇatmakaşSerap Altay Arpalı, Çağlar Arpalı, Halil Tanyer Eyyuboğlu, "Kule vinç motorlarında arıza tespit sistemi", Çankaya Üniversitesi, 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 421-424,29-30 April 2010.

 

        

 

 

 

 

                      

 

                                   

                                 

 

                                     

                                                                         Asbestos
Steves free web site templates